بیمارستان سلامت فردا تهران

بیمارستان سلامت غرب تهران

تاریخچه بیمارستان

شرکت گروه پزشکان سلامت غرب در سال 1384 تاسیس و با همکاری و همفکری موسسین و سایر متخصصین در سال 1385 به بهره برداری رسید.

مرکز با هدف خدمت رسانی به شهروندان محترم غرب تهران فعالیت خود را آغاز و با استقبال شایسته مراجعین و همکاری متخصصین محترم در حال توسعه می باشد

از آنجائیکه چشم و حس بینایی مهمترین عضو ارتباطی با دنیای اطراف ماست و از طرفی پیشرفت تکنولوژی و اثر آن بر چشم پزشکی پیامدهای خوب و قابل توجهی را به همراه داشته است ، این مرکز نیز سعی نموده از پیشرفت و تکنولوژی روزدنیا استفاده نموده و واحدهای خود را با دستگاه های مدرن تجهیز نماید

بخشهاي بستري

تعیین میدان بینایی- تعیین طول قدامی – خلفی چشم- بررسی شبکیه و عروق خونی

درباره بیمارستان

نام مرکز: سلامت غرب 

موقعیت مکانی: ایران، تهران

سال تاسیس: 1384

مدیر عامل:  آقای دکتر فریدون یزدان پرست

بیمارستان سلامت غرب تهران

تاریخچه بیمارستان

شرکت گروه پزشکان سلامت غرب در سال 1384 تاسیس و با همکاری و همفکری موسسین و سایر متخصصین در سال 1385 به بهره برداری رسید.

مرکز با هدف خدمت رسانی به شهروندان محترم غرب تهران فعالیت خود را آغاز و با استقبال شایسته مراجعین و همکاری متخصصین محترم در حال توسعه می باشد

از آنجائیکه چشم و حس بینایی مهمترین عضو ارتباطی با دنیای اطراف ماست و از طرفی پیشرفت تکنولوژی و اثر آن بر چشم پزشکی پیامدهای خوب و قابل توجهی را به همراه داشته است ، این مرکز نیز سعی نموده از پیشرفت و تکنولوژی روزدنیا استفاده نموده و واحدهای خود را با دستگاه های مدرن تجهیز نماید

بخشهاي بستري

تعیین میدان بینایی- تعیین طول قدامی – خلفی چشم- بررسی شبکیه و عروق خونی

درباره بیمارستان

نام مرکز: سلامت غرب 

موقعیت مکانی: ایران، تهران

سال تاسیس: 1384

مدیر عامل:  آقای دکتر فریدون یزدان پرست