قیمت $نورولوژی
4100$ اسپینال فیوژن
پکیجدرباره جراحی
7000$ پیس میکر مغزی
پکیجدرباره جراحی
???$ناهنجاری ستون فقرات
درباره جراحی

نورولوژی

اسپینال فیوژن

4100$

پکیج

درباره جراحی

نورولوژی

پیس میکر مغزی

7000$

پکیج

درباره جراحی

نورولوژی

ناهنجاری ستون فقرات

$??

درباره جراحی

ایران مدتور

شرکت سلامت اندیشان راه ابریشم از سال 2014 بصورت رسمی و با مجوز از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری در زمینه گردشگری سلامت کار خود را آغاز کرد، هدف ما از وارد شدن در این عرصه معرفی خدمات و توانمندیهای پزشکان و بیمارستانهای ایران بخصوص تهران بود. بصورتیکه به بیماران از سراسر دنیا کمک میکنیم تا از خدمات پزشکی و اعمال جراحی با کیفیت و قیمت مناسب ، و خاطره ای خوش از سفر به ایران بهره مند شوند.
footer image
Tehran office number: +98 21 44967350
English number: +98 939 492 3730
Arabic number: +98 910 772 2517
Kurdish number: +98 910 772 2518

Web design and development by Iranmedsite Team

Need Help? Chat with us