کلینیک فوق تخصصی چشم نور دیدگان کرج

  کلینیک فوق تخصصی چشم نور دیدگان کرج

تاریخچه بیمارستان

 کلینیک فوق تخصصی چشم نور دیدگان کرج از سال 1381 تحت غالب شرکت سهامی خاص به نام چشم پزشکی نوردیدگان توسط عده ای از چشم پزشکان تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت و در حال حاضر با بهره گیری از 46 جراح متخصص و فوق تخصص چشم به صورت سهامدار و به صورت غیرسهامدار و متخصص بیهوشی به صورت سهامدار به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی استان البرز و یکی از مجهزترین مراکز مشابه خود در سطح ایران و خاورمیانه مشغول خدمت رسانی به بیماران عزیز می باشد.

بخش های درمانی کلینیک چشم پزشکی نور دیدگان کرج

این مرکز با اختصاص فضای فیزیکی مناسب سعی نموده است تا نیازهای درمانی بیماران چشم را به شرح ذیل مرتفع سازد:

 • بخش کامل معاینات تخصصی و فوق تخصصی چشم
  · اپتومتری
  · بخش کامل و پیشرفته اقدامات تشخیصی، تخصصی و فوق تخصصی چشم
  · واحد ساخت و فروش عینک های طبی و آفتابی
  · واحد فروش و آموزش استفاده از لنزهای تماسی نرم و سخت
  · بخش کامل و پیشرفته عکس برداری های رنگی و لیزری چشم
  · بخش کامل و پیشرفته لیزرهای درمانی چشم
  · بخش کامل و فوق پیشرفته لیزیک، لازک و PRK
  · بخش مشاوره قبل از عمل و نوار قلب
  · بخش کامل و پیشرفته جراحی، شامل 4 اتاق عمل کاملاً مجهز و ریکاوری
  · بخش بستری و دقت نظر مشتمل بر 5 اتاق بستری و دو اتاق آماده سازی
درباره بیمارستان

نام کلینیک:  کلینیک فوق تخصصی چشم نور دیدگان

موقعیت مکانی: ایران، البرز (کرج)

سال تاسیس: 1381

  کلینیک فوق تخصصی چشم نور دیدگان کرج

تاریخچه بیمارستان

 کلینیک فوق تخصصی چشم نور دیدگان کرج از سال 1381 تحت غالب شرکت سهامی خاص به نام چشم پزشکی نوردیدگان توسط عده ای از چشم پزشکان تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت و در حال حاضر با بهره گیری از 46 جراح متخصص و فوق تخصص چشم به صورت سهامدار و به صورت غیرسهامدار و متخصص بیهوشی به صورت سهامدار به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی استان البرز و یکی از مجهزترین مراکز مشابه خود در سطح ایران و خاورمیانه مشغول خدمت رسانی به بیماران عزیز می باشد.

بخش های درمانی کلینیک چشم پزشکی نور دیدگان کرج

این مرکز با اختصاص فضای فیزیکی مناسب سعی نموده است تا نیازهای درمانی بیماران چشم را به شرح ذیل مرتفع سازد:

 • بخش کامل معاینات تخصصی و فوق تخصصی چشم
  · اپتومتری
  · بخش کامل و پیشرفته اقدامات تشخیصی، تخصصی و فوق تخصصی چشم
  · واحد ساخت و فروش عینک های طبی و آفتابی
  · واحد فروش و آموزش استفاده از لنزهای تماسی نرم و سخت
  · بخش کامل و پیشرفته عکس برداری های رنگی و لیزری چشم
  · بخش کامل و پیشرفته لیزرهای درمانی چشم
  · بخش کامل و فوق پیشرفته لیزیک، لازک و PRK
  · بخش مشاوره قبل از عمل و نوار قلب
  · بخش کامل و پیشرفته جراحی، شامل 4 اتاق عمل کاملاً مجهز و ریکاوری
  · بخش بستری و دقت نظر مشتمل بر 5 اتاق بستری و دو اتاق آماده سازی
درباره بیمارستان

نام کلینیک:  کلینیک فوق تخصصی چشم نور دیدگان

موقعیت مکانی: ایران، البرز (کرج)

سال تاسیس: 1381