بیمارستان پیامبران

بیمارستان پیامبران

تاریخچه بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران در زمینی به مساحت 27 هزار متر مربع و با زیربنای 33 هزار مترمربع در سال 1368 هجری شمسی پی ریزی گردید و در نهایت بیمارستان در سال 1381 هجری شمسی مورد بهره برداری قرار گرفت. این بیمارستان را مرحوم آیت الله حاج سید جواد آل علی شاهرودی قدس سره به نیت كسب رضایت حق و خدمت به خلق پی نهاد که ایشان پس از عمری خدمت و مجاهدت در سال 1377 در سن 69 سالگی به دیدار معبود شتافتند. این مركز در ابتدا با 200 تخت شروع به فعالیت نمود ولی با ساخت و افتتاح بخش ها و واحدهای جدید جالا زیربنایی بالغ بر شصت هزار متر مربع دارد و در حال حاضر دارای 250 تخت فعال بستری میباشد و در آینده نزدیک تعداد تخت های بستری بیمارستان به 350 تخت خواهد رسید.

–  در حال حاضر بیش از یک هزار پزشک و کادر درمانی و بیش از ششصد نفر پرسنل اداری و تدارکاتی با بیمارستان پیامبران همکاری دارند.

تاریخ صدور پروانه تاسیس بیمارستان 81/5/19 است و تاریخ ثبت پروانه بهره برداری بیمارستان هم 89/7/11 است. نوع مالکیت بیمارستان« خصوصی » است و نحوه اداره بیمارستان هم غیرانتفاعی است. وضعیت اداره بیمارستان هم درمانی تعریف شده است.

بیمارستان پیامبران

تاریخچه بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران در زمینی به مساحت 27 هزار متر مربع و با زیربنای 33 هزار مترمربع در سال 1368 هجری شمسی پی ریزی گردید و در نهایت بیمارستان در سال 1381 هجری شمسی مورد بهره برداری قرار گرفت. این بیمارستان را مرحوم آیت الله حاج سید جواد آل علی شاهرودی قدس سره به نیت كسب رضایت حق و خدمت به خلق پی نهاد که ایشان پس از عمری خدمت و مجاهدت در سال 1377 در سن 69 سالگی به دیدار معبود شتافتند. این مركز در ابتدا با 200 تخت شروع به فعالیت نمود ولی با ساخت و افتتاح بخش ها و واحدهای جدید جالا زیربنایی بالغ بر شصت هزار متر مربع دارد و در حال حاضر دارای 250 تخت فعال بستری میباشد و در آینده نزدیک تعداد تخت های بستری بیمارستان به 350 تخت خواهد رسید.

–  در حال حاضر بیش از یک هزار پزشک و کادر درمانی و بیش از ششصد نفر پرسنل اداری و تدارکاتی با بیمارستان پیامبران همکاری دارند.

تاریخ صدور پروانه تاسیس بیمارستان 81/5/19 است و تاریخ ثبت پروانه بهره برداری بیمارستان هم 89/7/11 است. نوع مالکیت بیمارستان« خصوصی » است و نحوه اداره بیمارستان هم غیرانتفاعی است. وضعیت اداره بیمارستان هم درمانی تعریف شده است.