قیمت $قلب و عروق
4800$ پیس میکر قلبی
پکیجدرباره جراحی
3950$ باطری قلب
پکیجدرباره جراحی
650$آنژیو گرافی
پکیجدرباره جراحی
2200$ آنژیو پلاستی
پکیجدرباره جراحی
4500$تعویض دریچه قلب
پکیج
4500$عمل قلب باز
پکیجدرباره جراحی

قلب و عروق

               

پیس میکر قلبی

4800$

پکیج

درباره جراحی

قلب و عروق

                 

باطری قلب

3950$

پکیج

درباره جراحی

قلب و عروق

                 

آنژیو گرافی

650$

پکیج

درباره جراحی

قلب و عروق

آنژیو پلاستی

2200$

پکیج

درباره جراحی

قلب و عروق

تعویض دریچه قلب

4500$

پکیج

قلب و عروق

عمل قلب باز

4500$

پکیج

درباره جراحی

ایران مدتور

شرکت سلامت اندیشان راه ابریشم از سال 2014 بصورت رسمی و با مجوز از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری در زمینه گردشگری سلامت کار خود را آغاز کرد، هدف ما از وارد شدن در این عرصه معرفی خدمات و توانمندیهای پزشکان و بیمارستانهای ایران بخصوص تهران بود. بصورتیکه به بیماران از سراسر دنیا کمک میکنیم تا از خدمات پزشکی و اعمال جراحی با کیفیت و قیمت مناسب ، و خاطره ای خوش از سفر به ایران بهره مند شوند.
footer image
Tehran office number: +98 21 44967350
English number: +98 939 492 3730
Arabic number: +98 910 772 2517
Kurdish number: +98 910 772 2518

Web design and development by Iranmedsite Team

Need Help? Chat with us