درباره ما


شرکت گردشگری پزشکی سلامت اندیشان راه ابریشم (ایران مدتور)  از سال 2014 بصورت رسمی و با مجوز از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری در زمینه گردشگری پزشکی کار خود را آغاز کرد. هدف ما از وارد شدن در این عرصه معرفی خدمات و توانمندیهای پزشکان و بیمارستانهای ایران بخصوص تهران بود. بصورتیکه به بیماران از سراسر دنیا کمک کنیم تا از خدمات پزشکی و اعمال جراحی با کیفیت و قیمت مناسب، و خاطره ای خوش از سفر به ایران بهره مند شوند.


ISO

سازمان بین المللی استاندارد سازی


تیم مدیریت ایران مدتور


دکتر

مریم محمدپور


مدیر عامل
دکتر

ساسان سیف الله پور


رئیس هئیت مدیره

تیم ایران مدتور


تیم ایران مدسایت


پشتیبانی سایتمترجمه ایران مدتور

خانم

مریم قلیچ خانی


راهنمای انگلیسی زبان
خانم

زینب عدنانی


راهنمای عرب زبان
دکتر

یاسر ارتشی


راهنمای ترک زبانایران مدتور

شرکت سلامت اندیشان راه ابریشم از سال 2014 بصورت رسمی و با مجوز از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری در زمینه گردشگری سلامت کار خود را آغاز کرد، هدف ما از وارد شدن در این عرصه معرفی خدمات و توانمندیهای پزشکان و بیمارستانهای ایران بخصوص تهران بود. بصورتیکه به بیماران از سراسر دنیا کمک میکنیم تا از خدمات پزشکی و اعمال جراحی با کیفیت و قیمت مناسب ، و خاطره ای خوش از سفر به ایران بهره مند شوند.
footer image
Tehran office number: +98 21 44967350
English number: +98 939 492 3730
Arabic number: +98 910 772 2517
Kurdish number: +98 910 772 2518

Web design and development by Iranmedsite Team

Need Help? Chat with us