درباره ما


شرکت گردشگری پزشکی سلامت اندیشان راه ابریشم (ایران مدتور)  از سال 2014 بصورت رسمی و با مجوز از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری در زمینه گردشگری پزشکی کار خود را آغاز کرد. هدف ما از وارد شدن در این عرصه معرفی خدمات و توانمندیهای پزشکان و بیمارستانهای ایران بخصوص تهران بود. بصورتیکه به بیماران از سراسر دنیا کمک کنیم تا از خدمات پزشکی و اعمال جراحی با کیفیت و قیمت مناسب، و خاطره ای خوش از سفر به ایران بهره مند شوند.


ISO

سازمان بین المللی استاندارد سازی


تیم مدیریت ایران مدتور


دکتر

مریم محمدپور


مدیر عامل
دکتر

ساسان سیف الله پور


رئیس هئیت مدیره

مدیر امور بین الملل و بازرگانی
آقای

پیمان خسروانی


دیجیتال مارکتینگ

تیم ایران مدتور


آقای

پارسا مسروری


IT و بازاریابی دیجیتال
آقای

کریم کاظمی


طراح و کارشناس امور بین الملل
دکتر

شعیب


کارشناس امور بیمارستانی
خانم

اترا علامی


راهنمای انگلیسی زبان
خانم

شهرزاد سعیدی


راهنمای عرب زبان
دکتر

یاسر ارتشی


راهنمای ترک زبان
خانم

ندا سنگین آبادی


راهنمای کرد زبانایران مدتور

شرکت سلامت اندیشان راه ابریشم از سال 2014 بصورت رسمی و با مجوز از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری در زمینه گردشگری سلامت کار خود را آغاز کرد، هدف ما از وارد شدن در این عرصه معرفی خدمات و توانمندیهای پزشکان و بیمارستانهای ایران بخصوص تهران بود. بصورتیکه به بیماران از سراسر دنیا کمک میکنیم تا از خدمات پزشکی و اعمال جراحی با کیفیت و قیمت مناسب ، و خاطره ای خوش از سفر به ایران بهره مند شوند.
footer image
Tehran office number: +98 21 44967350
English number: +98 939 492 3730
Arabic number: +98 910 772 2517
Kurdish number: +98 910 772 2518

Web design and development by Iranmedsite Team

Need Help? Chat with us