درباره ی ما

درباره ما

ایران مدتورکیست؟

شرکت “سلامت اندیشان راه ابریشم”با برند گردشگری سلامت “ایران مدتور” فعالیت رسمی خود را از سال 2014 در زمینه گردشگری پزشکی با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و وزارت گردشگری ایران آغاز کرد.

ماموریت ما:

ما تلاش میکنیم تا خدمات و قابلیت های پزشکان و بیمارستان های ایرانی را به دنیا معرفی کنیم، و به بیمارانی از سرتاسر جهان کمک کنیم و با ارائه خدمات با کیفیت، مراقبت های درمانی فراتر از انتظار، قیمتهای مقرون به صرفه و رفتارهای انسان دوستانه، مایه تسلی خاطر ایشان باشیم و خاطره ای بی نظیر از سفر به ایران در ذهن ایشان به جا بگذاریم.

چشم اندازه ما:

ما میخواهیم با تعهد به ارزشهای ایران مدتور انتخاب اول بیماران کشورهای همسایه باشیم.
ما میخواهیم با ارائه برترین و بهترین بسته های خدمات پزشکی و زیبایی، انتخاب اول بیماران حوزه خاورمیانه باشیم.
ما میخواهیم با عملکرد خوب و جلب اعتماد بیماران و ارائه خدمات قابل توجه، کشور عزیزمان ایران هم سهم قابل قبولی از جذب بیماران بین الملل داشته باشد.

ارزش های ما:

احترام:

 ما قول می دهیم عزت ، شخصیت و حقوق همه را ارج نهیم، احترام و توجه ویژه ای به حقوق بیماران و حریم شخصی ایشان  داشته باشیم، رازدار آنها در طول پروسه درمانی ایشان باشیم، تا این بیماران نگران را در حلقه مراقبت و حمایت خود قرار دهیم.

ارتقای کیفیت خدمات:

ما به بهبود استاندارد خدمات خود و تحقق انتظارات بیمارانمان پایبند هستیم.

شفافیت:

ما به ایجاد ارتباط صادقانه و آزاد با بیماران و و حتی بین کارکنان مجموعه ایران مدتور متعهدیم.

دلسوزی:

ما مراقبت از بیمارانمان را با وقار، دغدغه مندی، مهربانی و احترام به تنوع نژادی و فرهنگی بیماران بین الملل خود انجام میدهیم.

آگاهی:

ما با آگاهی دادن هرچه بیشتر به بیمارانمان در مورد بیماری و سلامتیشان، فرصت مشارکت آگاهانه ایشان را در روند درمانیشان فراهم کرده و به این ترتیب کیفیت خدمات خود را نیز بهبود میبخشیم.

قیمت:

ما اطمینان می دهیم هزینه های نهایی دریافت شده از بیماران ما در مقابل خدمات دریافتی ایشان، در پایین ترین و منطقی ترین میزان خود قرار داشته باشد.

تیم مدیریتی ایران مدتور

دکتر مریم محمدپور

Dr. Maryam Mohamadpour

CEO

دکتر ساسان سیف اله پور

Dr. Sasan Seyfollahpour

Chairman of the board

تیم ایران مدتور

Mr. Mohammad Salehi

Manager

ایران مدسایت

Iranmedsite

Web Desiner

https://iranmedsite.ir/

mrs. Mina Qahri

Head of English Department

Mrs. Mobina deraji

Head of Arabic Department

Dr. Yaser Arteshi

Head of Turlish Department

درباره ما

ایران مدتورکیست؟

شرکت “سلامت اندیشان راه ابریشم”با برند گردشگری سلامت “ایران مدتور” فعالیت رسمی خود را از سال 2014 در زمینه گردشگری پزشکی با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و وزارت گردشگری ایران آغاز کرد.

ماموریت ما:

ما تلاش میکنیم تا خدمات و قابلیت های پزشکان و بیمارستان های ایرانی را به دنیا معرفی کنیم، و به بیمارانی از سرتاسر جهان کمک کنیم و با ارائه خدمات با کیفیت، مراقبت های درمانی فراتر از انتظار، قیمتهای مقرون به صرفه و رفتارهای انسان دوستانه، مایه تسلی خاطر ایشان باشیم و خاطره ای بی نظیر از سفر به ایران در ذهن ایشان به جا بگذاریم.

چشم اندازه ما:

ما میخواهیم با تعهد به ارزشهای ایران مدتور انتخاب اول بیماران کشورهای همسایه باشیم.
ما میخواهیم با ارائه برترین و بهترین بسته های خدمات پزشکی و زیبایی، انتخاب اول بیماران حوزه خاورمیانه باشیم.
ما میخواهیم با عملکرد خوب و جلب اعتماد بیماران و ارائه خدمات قابل توجه، کشور عزیزمان ایران هم سهم قابل قبولی از جذب بیماران بین الملل داشته باشد.

ارزش های ما:

احترام:

 ما قول می دهیم عزت ، شخصیت و حقوق همه را ارج نهیم، احترام و توجه ویژه ای به حقوق بیماران و حریم شخصی ایشان  داشته باشیم، رازدار آنها در طول پروسه درمانی ایشان باشیم، تا این بیماران نگران را در حلقه مراقبت و حمایت خود قرار دهیم.

ارتقای کیفیت خدمات:

ما به بهبود استاندارد خدمات خود و تحقق انتظارات بیمارانمان پایبند هستیم.

شفافیت:

ما به ایجاد ارتباط صادقانه و آزاد با بیماران و و حتی بین کارکنان مجموعه ایران مدتور متعهدیم.

دلسوزی:

ما مراقبت از بیمارانمان را با وقار، دغدغه مندی، مهربانی و احترام به تنوع نژادی و فرهنگی بیماران بین الملل خود انجام میدهیم.

آگاهی:

ما با آگاهی دادن هرچه بیشتر به بیمارانمان در مورد بیماری و سلامتیشان، فرصت مشارکت آگاهانه ایشان را در روند درمانیشان فراهم کرده و به این ترتیب کیفیت خدمات خود را نیز بهبود میبخشیم.

قیمت:

ما اطمینان می دهیم هزینه های نهایی دریافت شده از بیماران ما در مقابل خدمات دریافتی ایشان، در پایین ترین و منطقی ترین میزان خود قرار داشته باشد.

تیم مدیریتی ایران مدتور

دکتر مریم محمدپور

Dr. Maryam Mohamadpour

CEO

دکتر ساسان سیف اله پور

Dr. Sasan Seyfollahpour

Chairman of the board

تیم ایران مدتور

Mr. Mohammad Salehi

Manager

ایران مدسایت

Iranmedsite

Web Desiner

https://iranmedsite.ir/

mrs. Mina Qahri

Head of English Department

Mrs. Mobina deraji

Head of Arabic Department

Dr. Yaser Arteshi

Head of Turlish Department