قیمت $ ارتوپدی
2800$تعویض مفصل زانو
پکیجدرباره جراحی
2900$تعویض مقصل ران
پکیجدرباره جراحی
2500$ تعویض مفصل آرنج
پکیجدرباره جراحی
$کاشت پای مصنوعی
درباره جراحی
$اوزون تراپی
درباره جراحی

ارتوپدی

تعویض مفصل زانو

2800$

پکیج

درباره جراحی

ارتوپدی

تعویض مفصل ران

2900$

پکیج

درباره جراحی

ارتوپدی

تعویض مفصل آرنج

2500$

پکیج

درباره جراحی

ارتوپدی

کاشت پای مصنوعی

$؟؟؟

درباره جراحی

ارتوپدی

اوزون تراپی

$

درباره جراحی

ایران مدتور

شرکت سلامت اندیشان راه ابریشم از سال 2014 بصورت رسمی و با مجوز از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری در زمینه گردشگری سلامت کار خود را آغاز کرد، هدف ما از وارد شدن در این عرصه معرفی خدمات و توانمندیهای پزشکان و بیمارستانهای ایران بخصوص تهران بود. بصورتیکه به بیماران از سراسر دنیا کمک میکنیم تا از خدمات پزشکی و اعمال جراحی با کیفیت و قیمت مناسب ، و خاطره ای خوش از سفر به ایران بهره مند شوند.
footer image
Tehran office number: +98 21 44967350
English number: +98 939 492 3730
Arabic number: +98 910 772 2517
Kurdish number: +98 910 772 2518

Web design and development by Iranmedsite Team

Need Help? Chat with us