انستیتو کانسر البرز

انستیتو کانسر البرز

تاریخچه بیمارستان

این مركز با فضایی بالغ بر 1400 متر مربع با تكنولوژی مدرن روز دنیا، آماده پذیرش بیماران سرطانی و خدمت رسانی به آنان در موارد ارائه شده می باشد

درباره بیمارستان

نام مرکز: انستیتو کانسر

موقعیت مکانی: ایران، البرز

بخش ها: شیمی درمانی، طراحی درمان، رادیوتراپی

انستیتو کانسر البرز

تاریخچه بیمارستان

این مركز با فضایی بالغ بر 1400 متر مربع با تكنولوژی مدرن روز دنیا، آماده پذیرش بیماران سرطانی و خدمت رسانی به آنان در موارد ارائه شده می باشد

درباره بیمارستان

نام مرکز: انستیتو کانسر

موقعیت مکانی: ایران، البرز

بخش ها: شیمی درمانی، طراحی درمان، رادیوتراپی