بیمارستان شریعتی تهران

بیمارستان شریعتی تهران

تاریخچه بیمارستان

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی به عنوان یکی از معتبرترین مراکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی در کشور محسوب می شود که در سال 1344 اولین قسمت آن یعنی بنای مرکز پزشکی هسته ای و مرکز تحقیقات غدد مترشحه داخلی دانشگاه تهران، با تشویق و همت جناب آقای دکتر نظام مافی (متخصص طب هسته ای و غدد مترشحه داخلی و استاد دانشگاه تهران) در محل فعلی که بعدها بیمارستان دکتر شریعتی در کنار آن احداث شد، ایجاد گردید و به همراه تجهیزات اولیه در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت. از همان اوایل به دلیل حضور پزشکان و افراد مجرب و کوشا، بیمارستان بطور قابل توجهی در عرصه های درمانی، آموزشی و پژوهشی پیشرفت نمود، بطوریکه یک سال بعد از تاسیس به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تخصصی، پزشکی در سطح ایران شناخته شد.

در حال حاضر، این بیمارستان با مساحتی حدود 57000 متر مربع با 495 تخت فعال، 31بخش بستری و 31 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و در حدود 1458 نفر پرسنل متبحر، کارآزموده و ضریب اشغال تخت 83.85 درصد و با توجه به رعایت استانداردهای بین المللی، رضایت بخش ترین خدمات بهداشتی و درمانی را به بیماران نیازمندی که از اقصی نقاط کشور مراجعه می نمایند، ارائه می دهد .حضور 170 عضو هیات علمی، 285 نفر رزیدنت و 60 نفر فلوشیپ در رشته های مختلف و استقرار پژوهشکده های مهمی چون گوارش و کبد، غدد، خون و پیوند مغز استخوان و مراکز تحقیقاتی روماتولوژی، پزشکی هسته ای و جراحی قلب، همچنین ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مطلوب به جمع کثیری از دانشجویان و دانش پژوهان، این مرکز را به یکی از قطبهای منتخب علمی کشور تبدیل نموده است. این مرکز ضمن اجرای برنامه های ارزشمند مدیریتی و بهبود کیفیت، به دلیل بهره برداری از فعالیت اساتید و پزشکان متخصص و کادر پرسنلی دلسوز و خبره، استفاده از تکنولوژی مدرن و ارائه خدمات به صورت شبکه در کلیه واحدها که ضمن انتقال سریع و دقیق اطلاعات، موجب تسریع در انجام امور بیماران گردیده، توانسته است به رضایت مندی بیماران و ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش، پژوهش و درمان که همانا رسالت اصلی این مرکز می باشد، دست یابد. امیدوارم در سایه توجهات حق تعالی و با همکاری کلیه پرسنل بیمارستان شاهد پیشرفتهای هرچه بیشتر در آینده باشیم.

درباره بیمارستان

نام بیمارستان:  شریعتی

موقعیت مکانی: ایران، تهران

تعداد تخت خواب: 495

سال تاسیس: 1344

رئیس بیمارستان: دکتر سعیدرضا مهرپور

بیمارستان شریعتی تهران

تاریخچه بیمارستان

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی به عنوان یکی از معتبرترین مراکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی در کشور محسوب می شود که در سال 1344 اولین قسمت آن یعنی بنای مرکز پزشکی هسته ای و مرکز تحقیقات غدد مترشحه داخلی دانشگاه تهران، با تشویق و همت جناب آقای دکتر نظام مافی (متخصص طب هسته ای و غدد مترشحه داخلی و استاد دانشگاه تهران) در محل فعلی که بعدها بیمارستان دکتر شریعتی در کنار آن احداث شد، ایجاد گردید و به همراه تجهیزات اولیه در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت. از همان اوایل به دلیل حضور پزشکان و افراد مجرب و کوشا، بیمارستان بطور قابل توجهی در عرصه های درمانی، آموزشی و پژوهشی پیشرفت نمود، بطوریکه یک سال بعد از تاسیس به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تخصصی، پزشکی در سطح ایران شناخته شد.

در حال حاضر، این بیمارستان با مساحتی حدود 57000 متر مربع با 495 تخت فعال، 31بخش بستری و 31 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و در حدود 1458 نفر پرسنل متبحر، کارآزموده و ضریب اشغال تخت 83.85 درصد و با توجه به رعایت استانداردهای بین المللی، رضایت بخش ترین خدمات بهداشتی و درمانی را به بیماران نیازمندی که از اقصی نقاط کشور مراجعه می نمایند، ارائه می دهد .حضور 170 عضو هیات علمی، 285 نفر رزیدنت و 60 نفر فلوشیپ در رشته های مختلف و استقرار پژوهشکده های مهمی چون گوارش و کبد، غدد، خون و پیوند مغز استخوان و مراکز تحقیقاتی روماتولوژی، پزشکی هسته ای و جراحی قلب، همچنین ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مطلوب به جمع کثیری از دانشجویان و دانش پژوهان، این مرکز را به یکی از قطبهای منتخب علمی کشور تبدیل نموده است. این مرکز ضمن اجرای برنامه های ارزشمند مدیریتی و بهبود کیفیت، به دلیل بهره برداری از فعالیت اساتید و پزشکان متخصص و کادر پرسنلی دلسوز و خبره، استفاده از تکنولوژی مدرن و ارائه خدمات به صورت شبکه در کلیه واحدها که ضمن انتقال سریع و دقیق اطلاعات، موجب تسریع در انجام امور بیماران گردیده، توانسته است به رضایت مندی بیماران و ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش، پژوهش و درمان که همانا رسالت اصلی این مرکز می باشد، دست یابد. امیدوارم در سایه توجهات حق تعالی و با همکاری کلیه پرسنل بیمارستان شاهد پیشرفتهای هرچه بیشتر در آینده باشیم.

درباره بیمارستان

نام بیمارستان:  شریعتی

موقعیت مکانی: ایران، تهران

تعداد تخت خواب: 495

سال تاسیس: 1344

رئیس بیمارستان: دکتر سعیدرضا مهرپور