خانه

مجموعه گردشگری سلامت ایران مدتور

یک‌ برند درمانی و گردشگری ست که به صورت تخصصی در زمینه جذب بیمار از تمام کشورهای دنیا به مقصد ایران فعالیت میکند. این مجموعه با فراهم آوردن کلیه امکانات جانبی گردشگری، بر آن است که یک سفر نتیجه بخش و خاطره انگیز برای بیماران رقم بزند.

یک‌ برند درمانی و گردشگری ست که به صورت تخصصی در زمینه جذب بیمار از تمام کشورهای دنیا به مقصد ایران فعالیت میکند. این مجموعه با فراهم آوردن کلیه امکانات جانبی گردشگری، بر آن است که یک سفر نتیجه بخش و خاطره انگیز برای بیماران رقم بزند.

جراحی های پیشرفته

+
بیماران مراجعه کننده در ماه
+
تعداد پرسنل
%
درصد موفقیت جراحی ها
+
تعداد مشاوره در ماه

پکیج های جذاب

خدمات ایران مدتور

وبلاگ ایران مدتور

مجموعه گردشگری سلامت ایران مدتور

یک‌ برند درمانی و گردشگری ست که به صورت تخصصی در زمینه جذب بیمار از تمام کشورهای دنیا به مقصد ایران فعالیت میکند. این مجموعه با فراهم آوردن کلیه امکانات جانبی گردشگری، بر آن است که یک سفر نتیجه بخش و خاطره انگیز برای بیماران رقم بزند.

یک‌ برند درمانی و گردشگری ست که به صورت تخصصی در زمینه جذب بیمار از تمام کشورهای دنیا به مقصد ایران فعالیت میکند. این مجموعه با فراهم آوردن کلیه امکانات جانبی گردشگری، بر آن است که یک سفر نتیجه بخش و خاطره انگیز برای بیماران رقم بزند.

جراحی های پیشرفته

+
بیماران مراجعه کننده در ماه
+
تعداد پرسنل
%
درصد موفقیت جراحی ها
+
تعداد مشاوره در ماه

پکیج های جذاب

خدمات ایران مدتور

وبلاگ ایران مدتور