آذربایجان کمپین ایمنی و سلامت راه انداخت

جولای 12, 2021by IranMedTour Admin0

آذربایجان کمپین ایمنی و سلامت راه انداخت

✍🏻نقل از سایت رسمی انجمن گردشگری سلامت ترکیه✍🏻

✍🏻به قلم مریم محمدپور✍🏻

🔶هیئت گردشگری آذربایجان (ATB)، یک کمپین ایمنی و سلامت خلاقانه را برای احیای گردشگری برگزار کرد.

(ای تی بی)ATB با همکاری اتحادیه دولتی گردشگری جمهوری آذربایجان (STA)و اژانس سلامت غذای جمهوری آذربایجان (AQTA)، یک برنامه بدیع را به نام SAHMAN(پروتکل ها و استانداردهای بهداشت و سلامت) راه اندازی کرد.
برنامه SAHMAN در زبان آذربایجانی به معنای “عاری از هرگونه آلودگی” است و یک کمپین بین المللی است که برای ارتقاء استانداردهای بهداشتی، ایمنی و سلامت کنونی آذربایجان تشکیل شده است.

این کمپین که توسط سازمان گردشگری جهانی(UNWTO) نیز حمایت و نظارت می شود، تعهدات و نحوه عملکرد این کشور را در خصوص تامین یک مقصد گردشگری امن برای شهروندان و بازدیدکنندگان بین المللی اظهار و تایید می‌کند.
(ای تی بی)ATB با شرکت مشاوره بین المللی PwC، همکاری می کند تا این استانداردها را ارزیابی کرده و تایید نمایند.

برنامه SAHMAN، رویکرد جامعی را به صورت یک ابتکار جدید به صنعت گردشگری تزریق کرده است تا از مشارکت تمام شرکتهای خصوصی و دولتی مرتبط با آن اطمینان حاصل کند و از ایمنی تمام بخش هایی که در این زمینه کار می‌کنند، مطمئن باشد. فراگیری این رویکرد با برگزاری کمپین گردشگری بومی آذربایجان در این تابستان به حد اعلای خود رسید.
مدیرعامل ATBاشاره کرده است: “برنامه SAHMANبه تمام سهامداران آذربایجان اعلام کرده است تا اقدامات بسیار بهتری را در زمینه تجارت خود به منظور حفظ ایمنی، سلامت و حمایت از رشد مجدد صنعت گردشگری انجام دهند. هدف از روش ایجاد تحول در بلند مدت، اطمینان از این موضوع است که این استانداردهای سطح بالا می توانند به اذربایجان در عبور از بحران کنونی کمک کنند.”
این کمپین همچنین توسط انجمن هتلداری آذربایجان و شهرداری های هر منطقه و سازمان های بازاریابی حمایت می شود و قصد دارد، از سایر بخش‌های دولتی نیز دعوت کند تا با التزام به این استاندارد ها، به ایجاد کیفیت بسیار بالا در کل کشور متعهد شوند و کمک کنند.
این برنامه روی تامین محل اقامت، تغذیه و حمل و نقل گردشگران که سه جنبه اصلی در زنجیره ارزشمند گردشگری به شمار می آید، تمرکز دارد.

انتظار می رود که کلیه دست اندرکاران و ذینفعان گردشگری در اذربایجان، ملزم به رعایت چک لیست های مشخص شده برای هر بخش باشند که شامل اصولی مانند ارزیابی اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، فاصله امن، اصول ضدعفونی، نواحی قرنطینه، روش های پاکسازی و غیره می شود.
شرکت‌کنندگان در این کمپین از طریق ۳ برنامه حمایتی اساسی شامل آموزش، ایمن سازی و ارتقا، پشتیبانی می‌شوند که تمام آن از لحاظ مالی توسط STA حمایت می شود.
اجرای این اصول با تنظیم مقرراتی که در سامانه www.sahman.az ارائه شده انجام می گیرد و شرکت کنندگان می توانند از آموزش های آنلاین داخل سایت استفاده کرده و سرتیفیکیت های معتبر دریافت نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

آذربایجان کمپین ایمنی و سلامت راه انداخت

✍🏻نقل از سایت رسمی انجمن گردشگری سلامت ترکیه✍🏻

✍🏻به قلم مریم محمدپور✍🏻

🔶هیئت گردشگری آذربایجان (ATB)، یک کمپین ایمنی و سلامت خلاقانه را برای احیای گردشگری برگزار کرد.

(ای تی بی)ATB با همکاری اتحادیه دولتی گردشگری جمهوری آذربایجان (STA)و اژانس سلامت غذای جمهوری آذربایجان (AQTA)، یک برنامه بدیع را به نام SAHMAN(پروتکل ها و استانداردهای بهداشت و سلامت) راه اندازی کرد.
برنامه SAHMAN در زبان آذربایجانی به معنای “عاری از هرگونه آلودگی” است و یک کمپین بین المللی است که برای ارتقاء استانداردهای بهداشتی، ایمنی و سلامت کنونی آذربایجان تشکیل شده است.

این کمپین که توسط سازمان گردشگری جهانی(UNWTO) نیز حمایت و نظارت می شود، تعهدات و نحوه عملکرد این کشور را در خصوص تامین یک مقصد گردشگری امن برای شهروندان و بازدیدکنندگان بین المللی اظهار و تایید می‌کند.
(ای تی بی)ATB با شرکت مشاوره بین المللی PwC، همکاری می کند تا این استانداردها را ارزیابی کرده و تایید نمایند.

برنامه SAHMAN، رویکرد جامعی را به صورت یک ابتکار جدید به صنعت گردشگری تزریق کرده است تا از مشارکت تمام شرکتهای خصوصی و دولتی مرتبط با آن اطمینان حاصل کند و از ایمنی تمام بخش هایی که در این زمینه کار می‌کنند، مطمئن باشد. فراگیری این رویکرد با برگزاری کمپین گردشگری بومی آذربایجان در این تابستان به حد اعلای خود رسید.
مدیرعامل ATBاشاره کرده است: “برنامه SAHMANبه تمام سهامداران آذربایجان اعلام کرده است تا اقدامات بسیار بهتری را در زمینه تجارت خود به منظور حفظ ایمنی، سلامت و حمایت از رشد مجدد صنعت گردشگری انجام دهند. هدف از روش ایجاد تحول در بلند مدت، اطمینان از این موضوع است که این استانداردهای سطح بالا می توانند به اذربایجان در عبور از بحران کنونی کمک کنند.”
این کمپین همچنین توسط انجمن هتلداری آذربایجان و شهرداری های هر منطقه و سازمان های بازاریابی حمایت می شود و قصد دارد، از سایر بخش‌های دولتی نیز دعوت کند تا با التزام به این استاندارد ها، به ایجاد کیفیت بسیار بالا در کل کشور متعهد شوند و کمک کنند.
این برنامه روی تامین محل اقامت، تغذیه و حمل و نقل گردشگران که سه جنبه اصلی در زنجیره ارزشمند گردشگری به شمار می آید، تمرکز دارد.

انتظار می رود که کلیه دست اندرکاران و ذینفعان گردشگری در اذربایجان، ملزم به رعایت چک لیست های مشخص شده برای هر بخش باشند که شامل اصولی مانند ارزیابی اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، فاصله امن، اصول ضدعفونی، نواحی قرنطینه، روش های پاکسازی و غیره می شود.
شرکت‌کنندگان در این کمپین از طریق ۳ برنامه حمایتی اساسی شامل آموزش، ایمن سازی و ارتقا، پشتیبانی می‌شوند که تمام آن از لحاظ مالی توسط STA حمایت می شود.
اجرای این اصول با تنظیم مقرراتی که در سامانه www.sahman.az ارائه شده انجام می گیرد و شرکت کنندگان می توانند از آموزش های آنلاین داخل سایت استفاده کرده و سرتیفیکیت های معتبر دریافت نمایند.