Welcome to Silk Road Medical Tourism Consulting
Contact Us: +982188685108      

ENT (Qulag, boğaz, burun)


   Price List
 Pricing ( USD)  Services  Department
4000-4,400 Rhinoplasty ENT
1,100 - 7,340 Head & Neck Tumor
1,830 - 3,670 Inner and Middle ear operation
7000-7,350 Implant
1,200-1,500 Adenotonsilectomy with N-Seal
750-850 Adenoidectomy
500-2000 Functional Endoscopic Sinus Surgery

Afislrimizün Numrəsi

Biləsəvar Ofisi :(+994) 55 327 78 40

                      (+98) 910 772 25 17

Tehran Ofisi :   (+98) 910 772 25 18

                      (+98) 21 88 68 51 08

Məsləhətçi Hakim :        (+98) 910 772 25 16

 Moheb kəstəxanasi :     (+98) 910 772 25 61

 Alborz Kanser İnstutu (+98) 910 772 25 62

Göstər

Ünvanimiz

İran, Tehran, Səadətabad, 37 inçi kuçə, No 10, Birinci qat

Tel : (+98) 21 88 68 51 08

 

 

İran, Biləsuvar Gümrük arisi Hoel Xəzər Birinci qati

Tel : (+994) 55 327 78 40