Welcome to Silk Road Medical Tourism Consulting
Contact Us: +982188685108      

Cardiology (Ürək və Damar)


   Price List
 Pricing ( USD)  Services  Department
900-1100 Angiography cardiology
7,500-9,500 Open heart surgery
6000-10000 Valve replacement
... Rehabilitation
2,200-2,500 vessel Angioplasty  (one Stent)
3000-3,600 vessel Angioplasty (two Stents)
4,900-5,100 vessel Angioplasty (three Stents)

Afislrimizün Numrəsi

Biləsəvar Ofisi :(+994) 55 327 78 40

                      (+98) 910 772 25 17

Tehran Ofisi :   (+98) 910 772 25 18

                      (+98) 21 88 68 51 08

Məsləhətçi Hakim :        (+98) 910 772 25 16

 Moheb kəstəxanasi :     (+98) 910 772 25 61

 Alborz Kanser İnstutu (+98) 910 772 25 62

Göstər

Ünvanimiz

İran, Tehran, Səadətabad, 37 inçi kuçə, No 10, Birinci qat

Tel : (+98) 21 88 68 51 08

 

 

İran, Biləsuvar Gümrük arisi Hoel Xəzər Birinci qati

Tel : (+994) 55 327 78 40