Welcome to Silk Road Medical Tourism Consulting
Contact Us: +982188685108      

Beauty


   Price List
 Pricing ( USD)  Services  Department
3,500-4,500 Mamoplasty + Mastopexy Beauty
2,500-3,500 Mastopexy
3,500-4,500 Mastopexy + Prothesis
 3,500-4,500 Abdominoplasty
2,500-3,500  Septorhinoplasty
 2,500-3,500 Blepharodplasty
4,500-5,800  Face Lifting
 1,400-2,400 Forehead Lifting
500-1,500  Chin Prothesis With Nerve Exploration
 600-1,600 Chin Prothesis With Nerve Exploration + Prothesis
2,400-3,400  Genioplasty
 2,500-3,500 Jaw Prothesis
 3,500-4,500 Jaw Prothesis + Prothesis
2,200-3,200  Cheek Prothesis
2,500-3,500 Cheek Prothesis + Prothesis
1000 Abdominal Liposuction / litter (Price start = 2000 )
1,500-2,500 Lipid Injection
800-1000 Nose Re-Exploration

Afislrimizün Numrəsi

Biləsəvar Ofisi :(+994) 55 327 78 40

                      (+98) 910 772 25 17

Tehran Ofisi :   (+98) 910 772 25 18

                      (+98) 21 88 68 51 08

Məsləhətçi Hakim :        (+98) 910 772 25 16

 Moheb kəstəxanasi :     (+98) 910 772 25 61

 Alborz Kanser İnstutu (+98) 910 772 25 62

Göstər

Ünvanimiz

İran, Tehran, Səadətabad, 37 inçi kuçə, No 10, Birinci qat

Tel : (+98) 21 88 68 51 08

 

 

İran, Biləsuvar Gümrük arisi Hoel Xəzər Birinci qati

Tel : (+994) 55 327 78 40